Co jsou English Camps?

Již více jak 15 organizujeme English campy a v posledních letech i English Sport campy pro české sbory a mládeže. Angličtina a sport jsou stále jedním z nejlepších a nejúčinnějších mostů k nevěřícím mladým lidem.

Podle statistik, které vedeme, se přes léto v naších campů zúčastní více než 1400 mladých lidí, z toho více než polovinu tvoří nevěřící středoškoláci, kteří můžou mít zkušenost s živým křesťanstvím, slyšet evangelium, je jim rovněž daná výzva… Taktéž rozvíjíme pomoc mládežím v průběhu školního roku. Pomáháme se vzpomínkovými párty, při organizování „Thanks giving párty“, na mnoha místech fungují english cluby s misionáři z USA. Občas máme možnost navštívit střední školy se studenty z Ameriky s kvalitním programem pro výuku angličtiny. Budují se tím mosty mezi sekulární mládeži a křesťanskou mládeži. Staráme se rovněž o přípravu a vyškolování služebních týmů jak z ČR, tak z USA. Toto léto přiletělo kolem 290 Amerických studentu a vedoucích, kteří investovali do naších mládeží a misie.

Skrze english campy může mít zkušenost s misií i mnoho mladých křesťanů. Tato zkušenost vede ke konfrontaci vlastních názorů a upevňování víry. Skrze misijní zkušenost vyrůstají silní mladí křesťané, kteří se nebojí žít podle Božích norem uprostřed tohoto světa. To je důležitý cíl, který má dlouhodobý dopad na celou společnost. Campy jsou velkou pomocí pro mládeže vyjít z církevních ghet a začít naplňovat velké poslání.

Není nic lepšího pro naší budoucnost než zdravé mládeže v našich sborech. A zdravé mládeže jsou ty, které nevidí jako největší problém svoje vlastní problémy a starosti ale to, že kolem nich jsou lidé, kteří neznají Krista. Chceme pomoct budovat takovéto zdravé mládeže, kde se rodí a rostou nové Boží děti.

Bc.David Rajca

Vedoucí English & Sport Camps

ENGLISH CAMPS

Dopolední výkuka angličtiny

  • Zábavnou a netradiční formou
  • Ve studijních skupinách podle úrovně znalosti angličtiny
  • Pod vedení lektorů z US/UK

Příležitost ke konverzaci v anglickém jazyce

  • S lektory
  • S mladými studenty s anglicky mluvících zemí

Americké i české sporty

Workshopy

Večerní křesťanské programy

  • Zábavné hry
  • Písně
  • Představení základních myšlenek křesťanství